Internet Cafe / Cyber Cafe : Platinum

ภาพตัวอย่างหน้าจอ : Client Advance Options
INTERNET CAFE SOFTWARE / CYBERCAFE SOFTWARE / GAMING CAFE SOFTWARE / CYBER CAFE MANAGER

การตั้งค่าแบบขั้นสูง (Client Advance Options Page) : สำหรับผู้ใช้ที่คล่องแล้วก็สามารถตั้งค่าบางอย่าง ของเครื่องลูกตามความเหมาะสมในการใช้งาน และ เพื่อการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ที่สมบูรณ์แบบมาขึ้น. เช่น ระบบ Power Saver ช่วยประหยัดพลังงานโดยการตั้งเวลา ปิดจอภาพ , ปิดเครื่อง หรือ ระบบการลบ Temporary Internet File , cookies, ระบบป้องกันการใช้งาน program ด้วย keyword, กำหนด program ที่ต้องการให้ถูกปิกเมื่อ หน้าจอ lock หรือ ลูกค้า log-out, และอื่นๆอีกมาก.
Previous Tour
MyCafeCup.com
  . . . . . . . . . . . . .