Internet Cafe / Cyber Cafe : Platinum

ภาพตัวอย่างหน้าจอ : Coupon / Reporting
INTERNET CAFE SOFTWARE / CYBERCAFE SOFTWARE / GAMING CAFE SOFTWARE / CYBER CAFE MANAGER

INTERNET CAFE , CYBER CAFE COUPON / TIMECARD / TICKET      INTERNET CAFE REPORT
พิมพ์คูปองและรายงาน (Reporting Tab) : คุณสามารถเลือกสร้างปละพิมพ์ coupon จากรายการลูกค้าที่มี ได้ถึง 5 แบบ ไม่ซ้ำใคร รวมไปถึงบันทึกรายรับประจำวันไอ้อีก 5 แบบ.
Previous Tour  Next Tour
MyCafeCup.com
  . . . . . . . . . . . . .